Wśród Gości Specjalnych Robert Burneika, Waldemar Nol, Jakub Potocki, Jan Wegiera, Jarosław Olech, Robert Nemś